Czy znasz naszą ofertę?

Cennik Naszych Usług

* Podane kwoty są cenami netto za osobę. Wartość netto = brutto - szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT (podstawa zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Większe zamówienia konsultowane są z Klientem indywidualnie.

50 - 100 zł*

Szkolenie BHP wstępne

70 - 120 zł*

Szkolenie BHP okresowe

50 - 100 zł*

Metodyka przeprowadzania instruktaży stanowiskowych

50 - 100 zł*

Szkolenie PPOŻ

550 - 1000 zł

Postępowanie powypadkowe

100 - 200 zł

Ocena ryzyka zawodowego

20 - 100 zł

Instrukcja BHP

Wycena
indywidualna

Outsorcing BHP / PPOŻ

Wycena
indywidualna

Wsparcie merytoryczne Organizacji

Wycena
indywidualna

Ćwiczenia ewakuacyjne

Wycena
indywidualna

Weryfikacja zgodności zabezpieczenia ppoż z aktualnymi przepisami

Wycena
indywidualna

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego